Smart Building

 

Wat is een Smart Building?

De letterlijke vertaling van Smart Building is ‘slim gebouw’. In een Smart Building is alle techniek afgestemd op de gebruikers van een gebouw en de activiteiten die er plaatsvinden. Het comfort van de mensen staat centraal.

Gebouwen worden steeds energiezuiniger en de installaties in de gebouwen dienen te zorgen voor een optimaal klimaat en een veilige werkomgeving.

Smart Buildings hebben meestal een energiemonitoringssysteem waarbij het gebouw energie kan opwekken en of verbruiken. Het maakt gebruik van allerlei apparatuur die via internet gekoppeld is en die alle gegevens analyseert en corrigeert. Op die manier wordt het gebouw op een optimale, comfortabele en duurzame manier gefaciliteerd.

Een Smart Building heeft dus positieve effecten op zowel comfort en prestaties van uw medewerkers als op het beheer van uw gebouw.

Comfort

Door in het gebouw een comfortabel binnenklimaat te realiseren wordt de arbeidsproductiviteit bevorderd. Het stimuleert het leveren van betere prestaties, het bevordert de werksfeer en reduceert het ziekteverzuim.

Kostenbesparing

Door een efficiënter ingericht gebouw en het koppelen van het daadwerkelijke gebruik van een gebouw kunnen veel kosten worden bespaard zoals energiekosten en facilitaire kosten. Daarnaast ondervinden mensen minder last van storingen aan installaties omdat onderhoud effectief uitgevoerd kan worden.

Hoe werkt het?

Een Smart Building is een koppeling van alle beschikbare installaties en technologieën in een gebouw die al deze installaties integreert en analyseert en daarna zelfstandig vervolgacties uitzet.

We kijken hierbij met opdrachtgevers en onze partners naar het gedrag van een gebouw en de totale levenscyclus van een gebouw. Dit kan ook worden gedaan in bestaande gebouwen.

Delta-P Is onderdeel van Nexton

“Slimmer bouwen, duurzamer exploiteren. Efficiënter, comfortabeler en veiliger een gebouw gebruiken:

The next level of Smart Building is Nexton.

Innovatieve gebouwtechnieken geven wij praktische toepassingen. En geïntegreerde oplossingen brengen wij in de praktijk met een hands-on mentaliteit.

Building the smart.”
www.nexton.nu

Meer informatie