Commissioning

Commissioning is het proces van controleren en toetsen of een bepaalde machine of installatie voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen en de gewenste functionaliteiten. Delta-P zet zich in voor het controleren van installaties van utiliteitsgebouwen.

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de installaties niet voldoet aan de vastgestelde eisen en richtlijnen. Tijdens de ontwikkeling, bouw van een installatie kunnen fouten worden gemaakt. Deze fouten kunnen na ingebruikname leiden tot calamiteiten. 
Een opdrachtgever, wetgever of overheid stelt van te voren eisen en richtlijnen op waaraan de installatie moet voldoen. Het doel van alle controles die worden uitgevoerd voor het proces van commissioning is dat de installatie goed en veilig in gebruik kan worden genomen.

Het is noodzakelijk dat het commissioning proces wordt uitgevoerd door een partij die geheel onafhankelijk is. Delta-P kan u hierbij van dienst zijn. De Delta-P specialisten beoordelen of de installatie voldoet aan de vooraf vastgestelde uitgangspunten en voorwaarden.

Op verschillende momenten in het proces kan commissioning worden uitgevoerd:

  • Programmafase
  • Ontwerpfase
  • Uitwerkfase
  • Uitvoeringsfase
  • Beheerfase
Meer informatie