Leidingnetberekening

Om een koel- of verwarmingsinstallatie zo optimaal mogelijk te laten presteren wordt gebruik gemaakt van een leidingnetberekening. Hiermee worden de leidingdiameters en de benodigde pompdruk bepaald. Tevens kunnen de inregelstanden van onder andere radiatoren vooraf bepaald worden voor een optimale balans in de installatie.

Een leidingnetberekening leidt tot een kostenbesparing omdat het van tevoren inzicht geeft in de benodigde capaciteit voor de pomp. Het vooraf bepalen van de inregelstanden zorgt voor een uniforme verdeling van het koel- of verwarmingsvermogen. Door deze uniforme verdeling kan het gebouw sneller op de gewenste temperatuur komen waardoor de warmte- of koudeopwekker minder draaiuren hoeven te maken. Op die manier worden koude-, warmte- en tochtklachten voorkomen.

Bij leidingnetberekeningwordt gebruik gemaakt van VABI software en houdt Delta-P rekeningen met de volgende criteria:

  • De wensen en voorwaarden van de klant.
  • Wettelijke verplichtingen die gesteld zijn.
  • ISSO-publicatie 18.
  • NEN 5064.
Meer informatie