Ultrasoonmetingen

Wanneer het regelmatig te warm of te koud is in uw ruimte of bedrijf, de temperaturen te veel schommelen en/of de energierekening (te) hoog uitvalt, zijn er mogelijk defecten aanwezig in uw waterzijdige installatie. Het meten van de volumestromingen in uw waterzijdige installatie geven u hier inzicht in. Wanneer er in de installatie geen meetmogelijkheden aanwezig zijn, biedt een ultrasoonmeting uitkomst.

Tijdens ultrasoonmetingen – ook wel ultrasone debietmetingen genoemd – worden de waterhoeveelheden gemeten aan de hand van een geluidsgolf die wordt verstuurd door twee sensoren.

Ultrasoonmetingen worden onder andere ingezet om:

  • volumestromingen in tapwater te controleren
  • volumestromingen in verwarmd of gekoeld water te controleren
  • volumestromingen in proceswaterinstallaties te controleren
  • bestaande meetvoorzieningen te controleren

Om een ultrasoonmeting nauwkeurig uit te kunnen voeren, moet een deel van de isolatie van de leidingen worden verwijderd en is het belangrijk dat de installatie goed is ontlucht.

 

Meer informatie