Temperatuuroverschrijdingsberekening

Met een gebouwsimulatie en/of temperatuuroverschrijdingsberekening voorziet Delta-P u van waardevolle informatie zodat er met goede informatie beslissingen genomen kunnen worden in de ontwerpfase. Daarnaast geven we inzicht in de prestatie en comfort van uw huidige gebouw.

Bij een gebouwsimulatie en/of temperatuuroverschrijdingsberekening wordt er eerst een opname gedaan op locatie om alle informatie te verzamelen. Vervolgens worden deze in onze software geladen en wordt er een 3D-model van het gebouw geconstrueerd. Hiermee wordt het gebouw gesimuleerd gedurende een normjaar waarin deze getoetst wordt aan onder andere de weersinvloeden, zonne-instraling en interne warmtelast zoals door personen en apparatuur.

Vervolgens vertelt de software hoe vaak de gewenste temperatuur overschreden wordt en in welke klasse van comfort het gebouw valt.

Zo’n gebouwsimulatie en/of temperatuuroverschrijdingsberekening kan waardevolle informatie verschaffen. Bijvoorbeeld bij het bepalen welke bouwdelen/constructies van uw gebouw een groot aandeel hebben in het warmteverlies of de koellast en een indicatie maken van hoeveel effect dit heeft op de gemaakte kosten. Bij investeringen in uw gebouw kan een simulatie gemaakt worden van de huidige situatie en de situatie na de investering. Hiermee kan een afweging gemaakt worden of de gemaakte kosten een rechtvaardig resultaat geven met betrekking tot de duurzaamheid van het gebouw of een stijging van het comfort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van dubbel glas naar HR+++ glas.

In de ontwerpfase wordt aan de hand van een gewogen temperatuuroverschrijdingsberekening of adaptieve temperatuurgrenswaardeberekening bepaald of het ontwerp voldoet aan de wettelijke minimumeisen en uw wensen.

Bij temperatuuroverschrijdingsberekening wordt gebruik gemaakt van VABI software en houdt Delta-P rekeningen met de volgende criteria:

  • De wensen en voorwaarden van de klant.
  • Wettelijke verplichtingen die gesteld zijn.
  • ISSO-publicatie 32.
Meer informatie