Luchtzijdig inregelen

Heeft u vaak last van droge ruimtes, onaangename temperaturen of tocht? En is daardoor het energieverbruik te hoog? Dan kan het zijn dat uw luchtinstallatie niet meer optimaal functioneert. Wanneer dit het geval is, is het (opnieuw) luchtzijdig inregelen van uw klimaatinstallatie de oplossing.

Delta-P verkrijgt inzicht in het functioneren van uw luchtinstallatie door:

  • uitblaaspatronen te checken
  • controlemetingen aan luchtbehandelingskasten uit te voeren
  • (eventueel) rookproeven uit te voeren

Aan de hand van de verkregen informatie regelt Delta-P uw luchtinstallatie (opnieuw) in. Hierbij wordt gewerkt volgens de proportionele inregelmethode. Dit betekent dat de ontwerpwaarden als uitgangspunt worden genomen.

Alle resultaten worden vastgelegd in een rapportage, opgesteld conform ISSO-publicatie 31 en 52 met tekeningen, meetresultaten en aanbevelingen.

Meer informatie