Thermo grafische metingen

Elk voorwerp heeft een bepaalde temperatuur. Tijdens een thermografiemeting – ook wel infraroodmeting genoemd – wordt deze temperatuur door middel van infraroodstraling in kaart gebracht en wordt duidelijk waar zich temperatuurverschillen bevinden. Het vastleggen en beoordelen van deze verschillen maakt (mogelijke) defecten in uw klimaatinstallatie zichtbaar.

Thermografiemetingen worden onder andere ingezet om:

  • (mogelijke) lekkages in vloerverwarming op te sporen
  • (mogelijke) gevellekkages op te sporen
  • (mogelijke) koudebruggen op te sporen
  • de werking van klimaatplafonds in kaart te brengen
  • de werking van de betonkernactivering in kaart te brengen
  • (mogelijke) overbelasting van elektrische installaties in kaart te brengen
  • de luchtdichtheid van een ruimte of gebouw te meten

Thermografiemetingen zijn vrijwel altijd en overal uitvoerbaar. Omdat de metingen gedurende de bedrijfsvoering kunnen plaatsvinden, is er geen sprake van (onnodig) productieverlies. Alleen wanneer een thermografiemeting nauwkeurig wordt uitgevoerd, zijn de uitkomsten representatief.

Delta-P maakt gebruik van de nieuwste thermografische camera’s en overige apparatuur.

Meer informatie