Geluidsmetingen

In klimaatinstallaties kunnen ventilatoren, roosters en/of voetventielen voor geluidsoverlast zorgen. Geluidsmetingen brengen de overlast in kaart zodat deze verholpen kan worden.

Geluidsmetingen worden onder andere ingezet om:

  • de geluidsfrequentie te meten
  • te achterhalen of de klimaatinstallatie het geluid veroorzaakt
  • te achterhalen waar het geluid precies vandaan komt

Geluidsmetingen worden ook ingezet om na te gaan of een locatie aan de gestelde geluidseisen voldoet.

Meer informatie