Druk- of luchtdichtheidsmetingen

De druk- of luchtdichtheid in een ruimte of gebouw is van grote invloed op het binnenklimaat. Een druk- of luchtdichtheidsmeting geeft u inzicht in de huidige situatie en brengt (mogelijke) defecten in kaart.

Tijdens een druk- of luchtdichtheidsmeting worden de onder- en overdruk in een ruimte of gebouw gemeten en worden het luchtdebiet en het drukverschil bepaald. Deze gegevens maken de luchtdichtheid van de bouwkundige omhulling duidelijk.

Druk- of luchtdichtheidsmetingen worden onder andere ingezet om:

  • (mogelijke) gevellekkages op te sporen
  • (mogelijke) koudebruggen op te sporen
  • de druk- of luchtdichtheid in stof- en kiemarme ruimtes te bepalen, zoals in operatiekamers in ziekenhuizen

Wanneer uit een druk- of luchtdichtheidsmeting blijkt dat er luchtlekkages in een ruimte of gebouw aanwezig zijn, kunnen deze worden opgespoord door middel van rookproeven en/of thermografiemetingen.

Meer informatie